Terje Torberg Vevik Bratberg (født 17. januar 1955 i Beitstad) er en norsk historiker og forfatter. Bratberg ble cand. philol. i historie ved UiO i 1990. Han har gjort seg bemerket som byhistoriker og -kommentator i Trondheim. Som leksikonforfatter har han utgitt Trondheim byleksikon og vært fagansvarlig for artikler i Store norske leksikon. Han har også utgitt en rekke artikler og arbeider om historiske temaer, blant annet innen gårds- og slektshistorie. Bratberg var tidligere formann i Fortidsminneforeningen i Trøndelag. Han er ansatt som konservator ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum. Han har også arbeidet som historielærer ved Grong vgs. i to år. Bratberg var leder for Arbeidsgrupper for Homofil Frigjøring i 1980-årene.Han utga sammen med Bente Arnesen i 1981 en mellomfagsoppgave i kriminologi om vold mot homofile, som gjerne blir regnet som begynnelsen på homoforskningen ved kriminologisk institutt i Oslo.

Kilde: Wikipedia