Stian Hårstad er professor i nordisk språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur. Han underviser og veileder i språklige emner på bachelor- og masternivå med særlig vekt på sosiolingvistikk og talemålskunnskap.