Michael Melchior (70) er danskfødt rabbiner som har vært rabbiner og deretter overrabbiner i DMT i Oslo siden 1980. Han har i flere år ledet den nordiske ortodokse Beit Din, den religiøse domstolen som blant annet godkjenner konverteringer til jødedommen. Han kommer fra en familie som i en lang rekke generasjoner har fostret nordiske rabbinere. Melchior er i dag bosatt i Jerusalem. Fra 1999 til 2009 representerte han det venstreorienterte religiøse partiet Meimad i den israelske nasjonalforsamlingen, og han har vært medlem av flere israelske koalisjonsregjeringer ledet av Arbeiderpartiet. Han var blant annet statsråd for den jødiske diaspora i Utenriksdepartementet under Shimon Peres. I sin siste periode som folkevalgt var han komitéleder for utdannelse, kultur og sport. I dag jobber han i hovedsak med freds-, dialog og miljøarbeid, blant annet i nært samarbeid med muslimske og kristne religiøse ledere. Som politiker utmerket han seg med sterkt miljøengasjement. Han tok initiativ til at det ble etablert en egen komité for miljøspørsmål i den israelske nasjonalforsamlingen, og han etablerte i 2007 miljøorganisasjonen Teva Ivri sammen med en gruppe andre israelske miljøvernforkjempere.