Harald Stanghelle, tidligere sjefredaktør i Dagbladet og mangeårig politisk redaktør i Aftenposten, har
i flere tiår beskjeftiget seg med Norges forhold til den jødiske minoriteten. Han har også skrevet
utallige kommentarer om utviklingen i Norges forhold til Israel.