Daniel Johansen underviser i arkitekturhistorie og andre fag relatert til transformasjon, bygningsvern og ombruk/gjenbruk av bygninger og jobber nå som førsteamanuensis ved institutt for arkitektur og teknologi ved NTNU. Utdannet PhD i kunsthistorie fra NTNU. Har drevet samfunnsdebatt om arkitektur og byutvikling i Adresseavisen som fast spaltist og i andre medier i over 10 år. Utover erfaring fra museumsarbeid ved Trondheim Kunstmuseum og Sverresborg Trøndelag folkemuseum, har det faglige hovedfokuset knyttet seg til landskapsrestaurering og bygningsvern. Et stort og pågående fokus har vært arbeidet med å planlegge flytting og ombruk av vernede bygninger som er innløst av staten i forbindelse med utbyggingen av luftforsvarets kampflybase på Ørland. I tillegg er Daniel Johansen styremedlem ved Jødisk museum Trondheim, og aktiv medskaper i flere prosjekter der.