Berit Reisel er utdannet psykolog fra universitetet i Oslo og har arbeidet som avtalespesialist i perioden 1978- 2015. Spesialområde hennes er individualterapi med ungdom og voksne. Reisel har også undervist ved psykologisk institutt, universitetet i Oslo, samt fem år ved Statens Operahøyskole. Fra slutten av nittitallet ble hun engasjert av «The Chaplanship of Nato», som da arbeidet med å forberede freds og forsoningsarbeidet på Balkan etter krigshandlingene
der.

I perioden 1986-88 deltok Berit Reisel i et ukentlig direktesendt TV-program kalt «Liv og Lyst». Dette var et av de første reality-programmene på NRK der publikum kunne sende inn spørsmål om ulike problemer og livskriser. I 1989 publiserte hun boken: «Gjennom angsten» (Cappelen Forlag) med utgangspunkt i den mest aktuelle
problemstillingen, angst. I 2005 ble Reisel engasjert av Riksteatret som fagkonsulent for teaterstykket «Saman skal vi leva». Stykket ble tildelt Hedda-prisen for godt faglig innhold.

Berit Reisel har vært aktiv i jødisk organisasjonsliv og har hatt verv både nasjonalt og internasjonalt gjennom mange tiår. I perioden 1996-97 representerte hun Det Mosaiske Trossamfund i det såkalte Skarpnesutvalget som skulle kartlegge likvidasjon av jødisk eiendom i Norge under den annen verdenskrig. Utvalget ble splittet og Reisel og Bjarte Bruland dissenterte med en egen rapport, minoritetsrapporten. Denne dokumentasjonen førte til et restitusjonsoppgjør fra staten på 450 millioner kroner. Som følge av dette oppgjøret, og på initiativ fra de mosaiske trossamfunn, ble HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og Livssynsminoriteters stilling i Norge) opprettet. Reisel var nestleder og styreleder ved senteret fra 2001-2010. I løpet av denne perioden ledet hun arbeidet med den permanente Holocaustutstillingen, samt innhentet flere titalls tidsvitneberetninger fra både overlevende og redningsmenn- og kvinner. Et utvalg av disse ble brukt i dokumentarfilmen «Tidsvitner» som blant annet ble nominert til Gullruten.

Reisel har også sittet i den stortingsoppnevnte komiteen som fordelte midler fra restitusjonsfondet: «Støtte til jødiske prosjekter utenfor Norges grenser». Hun har dessuten sittet i styret for minneparken på Hasle i Oslo: «Dette er et fint sted». Berit Reisel var rådgiver til bokprosjektet: «A Candle for Grandpa», en bok om barn og sorg, (UAHC Press. New York), og i 2014 bidro hun med kapitlet «Jødeparagrafen og Grunnloven» til boken «Gud i Grunnloven»
(Frekk Forlag). I 2021 publiserte hun boken: «Hvor ble det av alt sammen. Plyndringen av jødene i Norge» (Press Forlag).

Reisel har gjennom mange år holdt foredrag om både jødiske og Holocaustrelaterte temaer i inn- og utland, og fra 2022 har hun vært en av avisen Vårt Lands essayskribenter. Berit Reisel ble invitert til Dronning Sonjas 8. mars-arrangement i 2023 som en av 50 norske foregangskvinner. Hun er tildelt Herman Kahans dialogpris, samt «The Jewish National Fund Golden Book Certificate».