OM FESTIVALEN

Jødisk kulturfestival skal presentere jødisk kultur for et norsk publikum. Gjennom sitt program skal festivalen vise hvordan jødisk religion, språk, tradisjon og historie har påvirket ulike kunstformer, og gitt impulser til nye uttrykk. Festivalen skal være en brobygger mellom jødisk kultur- og religionsutøvelse og dagens norske flerkulturelle samfunn.

Les merkjøp billetter

Festivalen starter fredag 6. september 2024!

Tildelt Trondheim kommunes kulturpris for 2020

Takk til våre støttespillere